Teorija muzike

Propozicije

Prijava:

Prijavni formular za učešće preuzeti sa sajta, popuniti i uz prateću dokumentaciju:
– skeniranu prvu stranu đačke knjižice/indeksa,
– jednu kolor fotografiju u visokoj rezoluciji minimum 2000px,,
– potvrdu o uplati kotizacije na žiro račun organizatora,
– kratku biografiju (maksimalno do 150 reči), na srpskom i engleskom (iz Srbije) i engleskom jeziku (takmičari iz inostranstva),
poslati na e-mail adresu musictheory@artf.ni.ac.rs do 31. januara 2020. godine.

Kotizacija:
– 2.000 RSD / 20 EUR
– Takmičari u više kategorija – po kategoriji 1.500 RSD / 15 EUR

Uplatnica:
Takmičari iz Srbije:
Korisnik: Fakultet umetnosti u Nišu
Žiro račun broj: 840-2012666-89, Poziv na broj: 742121-10,
Svrha uplate: Kotizacija za takmičenje Konstantin Veliki Niš

Takmičari iz inostranstva/Competitor from abroad:
User: Faculty of Arts in Niš
IBAN: RS35840000000024579055, University of Nis Faculty of Arts, ul. Kneginje Ljubice br.10, Niš, Serbia
SWIFT: NBSRRSBGXXX, Narodna Banka Srbije (National Bank of Serbia-NBS) Beograd, Nemanjina 17, Serbia, DEUTDEFFXXX, Deutsche Bank AG, F/M, Taunusanle 12, Germany
Purpose of payment: Registration fee for the Constantine Veliki Nis Competition

A Harmonija
B Kontrapunkt
C ​Muzički oblici

Test je zatvorenog tipa, sastavljen od 20 pitanja sa ponuđenim odgovorima.
Test je na srpskom i engleskom jeziku.
Vreme izrade testa je 30 minuta.
Datum i vreme otvaranja online testa iz pojedinačnih disciplina objavljuje se na sajtu.
Sat vremena pre otvaranja online testa, kandidati su u obavezi da obezbede sigurnu internet konekciju i potvrde prisutnost ukucavanjem ID koda, koji dobijaju prilikom prijave.

Kategorije:

Harmonija
I – učenici srednjih škola – Dijatonika
Trozvuci u svim obrtajima na glasvnim i sporednim stupnjevima, četvorozvuci u svim obrtajima (D, II, VII), načini vezivanja, D9, vođenje glasova, kadence, vanakordski tonovi i dijatonsku modulaciju u tonalitete I, II i III grupe srodstva.
II – učenici srednjih škola – Hromatika
Alteracije – alterovani akordi dijatonskog i hromatskog tipa – karakteristični akordi, obrtaji, razrešenja i hromatsku modulaciju pomoću N6, promene sklopa akorada i tercne srodnosti.
III – studenti – Muzički barok
Harmonska izražajna sredstva muzičkog baroka, sa osvrtom na protestantski koral i stvaralaštvo najznačajnijih kompozitora ove stilske epohe.
IV – studenti – Klasicizam
Harmonska izražajna sredstva u muzici kroz stvaralaštvo najznačajnijih predstavnika epohe klasicizma.

Kontrapunkt
I – Vokalni kontrapunkt za učenike srednjih škola
Karakteristike renesansnog kontrapunkta, modusi, kontrapunktska melodija, dvoglasni kontrapunkt, slobodni dvoglasni stav i imitacija.
II – Instrumentalni kontrapunkt za učenike srednjih škola
Karakteristike muzičkog baroka, osobine barokne polifonije, dvoglasni instrumentalni kontrapunkt, vrste imitacija i invencija.
III – Vokalni kontrapunkt za studente
Karakteristike renesansnog kontrapunkta, dvoglasni kontrapunkt, ritmičke vrste, slobodni troglasni stav.
IV – Instrumentalni kontrapunkt za studente
Instrumentalni kanon, vrste kanona, invencija, kontrasubjekt, sekvence i fuga.

Muzički oblici
Kategorije učesnika:
I – učenici srednjih škola
Karakteristike i vrste motiva, tipove izlaganja tematskog materijala, rad sa motivom, vrste rečenica i perioda, proste i složene oblike pesme.
II – učenici srednjih škola
Karakteristike svih vidova ronda  i sonatnog oblika.
III – studenti
Karakteristike i vrste motiva, tipove izlaganja tematskog materijala, rad sa motivom, vrste rečenica i perioda, nepravilnosti u građi rečenice i perioda, ređe i slobodnije oblike pesme i male komade u obliku pesme.
IV – studenti
Karakteristike svih vidova ronda  i izuzetke kod ronda  (imajući u vidu i sonatni rondo), karakteristike i izuzetke kod sonatnog oblika.

Takmičari se rangiraju na osnovu osvojenih bodova na testu.

Rezultati se objavljuju na sajtu po pregledanim testovima, a ne duže od 72 sata.

Nagrade:
Prva nagrada od 91-100 poena
Druga nagrada od 81-90 poena
Treća nagrada od 71-80 poena

Odluke žirija su konačne.

Organizatori Međunarodnog takmičenja Konstantin Veliki su Fakultet umetnosti u Nišu, Univerzitet u Nišu i Grad Niš.

Takmičenje se u potpunosti realizuje putem interneta i u skladu sa Pravilnikom takmičenja (pdf).

Broj nagrada koje dodeljuje žiri nije limitiran.
Svi nagrađeni dobijaju diplome, a u okviru svake discipline određuje se specijalna nagrada pod nazivom Laureat discipline.
Nagrade laureatima se uručuju na Gala koncertu u čast Slave Grada Niša – Sv. car Konstantin i carica Jelena od 1-3 juna.
Troškove boravka laureata snosi organizator.
Organizator obezbeđuje medijsku pokrivenost čitavog projekta.

Rezultati se objavljuju na sajtu, po predviđenom kalendaru događaja.

KALENDAR
Septembar 2019. Objavljivanje konkursa
31. januar 2020. Krajnji rok za prijavu
Zbog velikog interesovanja, rok za prijave se produžava do 29. februara 2020. godine!
februar 2020. Test iz Harmonije
mart 2020. Test iz Kontrapunkta
april 2020. Test iz Muzičkih oblika
maj 2020. Priprema za Gala koncert/izložbu
1-3 jun 2020. Gala koncert/izložba i dodela priznanja

Podnošenje prijave za učešće u Takmičenju znači potpuno prihvatanje programa i uslova Takmičenja, odnosno pravo za kopiranje, objavljivanje i komunikaciju, predstavljanje rada/snimka u štampanom i elektronskom mediju, objavljivanje na oficijelnom sajtu Takmičenja, fejsbuk stranici i Youtube kanalu Fakulteta umetnosti u Nišu. Ovo pravo nema geografski ili vremenski rok. Prijavljeni materijali i uplaćena kotizacija se ne vraća.

Prijave

Prijavni formular

Potvrda o uplati

Primer popunjene uplatnice
SRBIJA  /  INOSTRANSTVO

Za sve dodatne informacije obratiti se na: mob: +38169776329 Ivana Đelić / e-mail: constantinethegreat@artf.ni.ac.rs

Žiri

Predsednik žirija

Dr Danijela Stojanović

kontrapunkt / Niš, SRB

Dr Nataša Nagorni Petrov

harmonija / Niš, SRB

Dr Danijela Ilić

Muzički oblici / Niš, SRB

dr Marko Milenković

harmonija / Niš, SRB

Marko Aleksić

harmonija / Beograd, SRB

dr Danijela Zdravić-Mihailović

Muzički oblici / Niš, SRB

Sekretar žirija

mas. Ivana Milošević

musictheory@artf.ni.ac.rs

Rezultati

IV kategorija

studenti

Danka Čović

SRBIJA

95 poena

Arhiva

2019

pratite nas i na društvenim mrežama

Shopping Basket