Nataša Nagorni-Petrov

dr Nataša Nagorni-Petrov (1962), diplimirala 1985. na Odseku za muzičku teoriju i pedagogiju, a magistrirala iz oblasti Harmonija sa narmonskom analizom –Osnovne karakteristike Debisijevog narmonskog mišljenja i bojenja u njegovim klavirskim preludijumima, pod mentorstvom prof.Stojana Stojkova 1997., na Fakultetu muzičke umetnosti u Skoplju. Trenutno priprema doktorsku disertaciju koju će braniti na Filozofskom fakultetu u Nišu. Pedagošku delatnost počinje 1987., radom na Višoj muzičkoj školi u Nišu, na predmetima Aranžiranje i Harmonija sa narmonskom analizom, i nastavlja na Fakultetu umetnosti u Nišu na predmetu Harmonija sa narmonskom analizom u zvanju docenta. Od 2006/07. angažovani je nastavnik na FILUM-u u Kragujevcu. Trenutno je u zvanju nastavnik stručnog predmeta. Učestvovala je na domaćim i inostranim naučnim skupovima (Beograd, Niš, Sokobanja, Banja Luka, Veliko Trnovo) na kojima je prezentovala autorske prikaze iz svoje uže stručne oblasti. Autor je Zbirki zadataka iz Harmonije: Dijatonika, 2000, VMŠ, Niš i Hromatika, 2008, Punta, Niš. Objavljeni radovi:Izbor tonaliteta i način moduliranja u klavirskim fantazijamakv 394, 396, 397 i 475 V. A. Mocarta, I simpozijum kompozitora, etnomuzikologa i muzičkin teoretičara, Sokobanja, 2005.);Uloga i značaj klavirske deonice u građi solo-pesama Franca ŠubertaiPrisustvo folklornin elemenata u građi koncerta za klavir i orkestar A. Dvoržaka;Mađunarodni naučni skup „Dani Vlade Miloševića“, Banja Luka, 2007/8. Za zbornike u štampi priredila je radove na teme:Prikaz različitin lestvičnin struktura u građi koncerta za klavir i orkestar u Ge-duru Morisa Ravela;Prikaz narmonskog dešavanja  u solo-pesmama ciklusa „Dicnterliebe“ op.48 Roberta Šumana;Uloga nromatike u građi koncerta za klavir i orkestar op. 54 a-mol Roberta Šumana;Modulacioni plan Roberta Šumana u građi koncerta za klavir i orkestar u a-molu op.54;Prisustvo celostepene lestvice u građi preludijuma „Jedra“ Kloda Debisija. Kadenca u protestantskom koralu J.S.Bana;Harmonski prikaz klavirske etide br.6 ues-molu op.10 Frederika Šopena; Zimsko putovanje – još jedan pogled na narmonsku strukturu solo-pesama  Franca Šuberta;Lepa mlinarica – jedan pogled na narmonsku strukturu solo-pesama Franca Šuberta.

pratite nas i na društvenim mrežama

Shopping Basket