Marko Aleksić

Mr Marko Aleksić diplomirao je i magistrirao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi red. prof. Rastislava Kambaskovića. Diplomirao je 2001. godine na Odseku za opštu muzičku pedagogiju, a 2007. odbranio je magistarsku tezu.  Oblast njegovog profesionalnog naučnog interesovanja je Muzička teorija, posebno oblast Harmonije sa harmonskom analizom. Još za vreme osnovnih studija objavljeni su mu seminarski radovi iz predmeta Harmonija sa harmonskom analizom, Muzički oblici i Analiza muzičkih stilova. Objavljuje naučne radove i aktivno učestvuje na naučnim skupovima i simpozijumima u zemlji i inostranstvu iz oblasti muzičke teorije i analize, muzikologije i muzičke pedagogije. Doktorand je doktorskih studija muzičke teorije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i trenutno, pod mentorstvom vanr. prof. dr Ane Stefanović, radi na izradi doktorske disertacije.

pratite nas i na društvenim mrežama

Shopping Basket