Plakat

Objavljivanje rezultata

Sreda 21. april 2021.

Propozicije

.

Prijave za Takmičenje su završene!
Prijave pristigle nakon 8. februara 2021. (23:59) neće biti razmatrane!

 

Prijavni formular i prateću dokumentaciju poslati na application@artf.ni.ac.rs

U subjectu mejla obavezno navesti disciplinu, kategoriju, ime i prezime takmičara (tim redosledom).

1. Prijavni formular (word)

Prateća dokumentacija
2. Jedna fotografija takmičara visoke rezolucije minimum 2000px
3. Potvrda o uplati kotizacije na žiro račun organizatora

Link
1.1. Originalni i neizlagani autorski radovi dostavlјaju se u prijavnom formularu putem google drive linka – bez vremenskog ograničenja čuvanja postavlјenog sadržaja
1.2. Format JPG ili PDF, minimalno 30cm po dužoj strani (3500 piksela), 300dpi, sRGB kolorni profil, maksimalno 5MB po plakatu
1.3. Fajl imenovati: Redni broj. Disciplina_kategorija_ Ime i Prezime_ Naziv rada (Primer: 1. Plakat II – Petar Petrović – Covid19.jpg)
1.4. Svaki učesnik može poslati najviše 3 plakata.

.
Kotizacija

1500 RSD /  15 EUR

 

Uplatnica

Takmičari iz Srbije
Korisnik: Fakultet umetnosti u Nišu
Žiro račun broj: 840-2012666-89, Poziv na broj: 742121-10,
Svrha uplate: Kotizacija za takmičenje Konstantin Veliki Niš

Takmičari iz inostranstva/Competitor from abroad
User: Faculty of Arts in Niš
IBAN: RS35840000000024579055, University of Nis Faculty of Arts, ul. Kneginje Ljubice br.10, Niš, Serbia
SWIFT: NBSRRSBGXXX, Narodna Banka Srbije (National Bank of Serbia-NBS) Beograd, Nemanjina 17, Serbia, DEUTDEFFXXX, Deutsche Bank AG, F/M, Taunusanle 12, Germany
Purpose of payment: Registration fee for the Constantine Veliki Nis Competition

.
Tema
COVID19

 

Kategorije

I – učenici srednjih umetničkih škola i gimnazija
II – studenti
III – mladi stvaraoci starosti do 35 godina
IV – bez limita

 

Ocenjivanje takmičara

Žiri ocenjuje takmičare davanjem poena pri čemu je najmanji broj poena 10, a najveći 100.
Zbir poena žirija deli se sa brojem članova žirija kojim se dobija konačni broj bodova.

Nagrade
Prva nagrada: 93-100 bodova
Druga nagrada: 86-92 bodova
Treća nagrada: 80-85 bodova
Pohvala: 70-79 bodova

Odluke žirija su konačne.

.
Organizatori Međunarodnog takmičenja Konstantin Veliki su Fakultet umetnosti u Nišu, Univerzitet u Nišu i Grad Niš.

Takmičenje se u potpunosti realizuje putem interneta i u skladu sa Pravilnikom takmičenja (pdf).

Broj nagrada koje dodeljuje žiri nije limitiran.

Svi nagrađeni dobijaju diplome mejlom, a u okviru svake discipline određuje se specijalna nagrada pod nazivom Grand prix takmičenja (100 poena) i Laureat discipline (97-100 poena) koji pored diplome dobijaju i pehar. Ukoliko više takmičara iz različitih disciplina osvoji maksimalan broj poena, Grand prix se dodeljuje najmlađem.

Profesor/Mentor sa najvećim brojem visokoplasiranih takmičara dobija diplomu Profesor Takmičenja.

Snimak laureata emitovaće se 3. juna na sajtu Univerziteta u Nišu i sajtu Grada Niša, a u čast Slave Grada Niša – Sv. car Konstantin i carica Jelena.

Organizator obezbeđuje medijsku pokrivenost čitavog projekta.

Rezultati se objavljuju na sajtu, po predviđenom kalendaru događaja.

KALENDAR
Novembar 2019. Objava konkursa
31. januar 2020. Krajnji rok za prijavu

Podnošenje prijave za učešće u Takmičenju znači potpuno prihvatanje programa i uslova Takmičenja, odnosno pravo za kopiranje, objavljivanje i komunikaciju, predstavljanje rada/snimka u štampanom i elektronskom mediju, objavljivanje na oficijelnom sajtu Takmičenja, fejsbuk stranici i Youtube kanalu Fakulteta umetnosti u Nišu. Ovo pravo nema geografski ili vremenski rok. Prijavljeni materijali i uplaćena kotizacija se ne vraća.

Žiri

Slavica Dragosavac

dizajn / Niš, SRB

Svetoslav Kossev

dizajn / VelikoTrnovo, Bul

Ana Matić

Dizajn / Cetinje, CG

Oleg Šuran

Dizajn / Pula, HR

Sanja Dević

Dizajn / Niš, SRB

TAKMIČARI

Andrijana Vasilјević

Srbija

II kategorija

Lajos Nagy

Mađarska

IV kategorija

REZULTATI

Arhiva

pratite nas i na društvenim mrežama

Shopping Basket