Ana Matić

Rođena 1972. godine u Nišu, gdje je završila srednju umjetničku školu. Diplomirala na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, odsjek grafika, smjer grafički dizajn. Magistrirala na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu, na katedri za plakat. Redovni je profesor na Studijskom programu Grafički dizajn, Fakulteta likovnih umjetnosti Cetinje Univerziteta Crne Gore, na predmetima: Uvod u dizajn, Tipografsko oblikovanje, Grafičke komunikacije i Interaktivni dizajn. Bavi se grafičkim dizajnom i vizuelnim umjetnostima. Članica ULUCG-a. Od 2018. predsjednica NVU FLUX. Živi u Podgorici. Ima bogatu stručno-umjetničku izlagačku biografiju i dizajn portfolio. Dobitnica je nekoliko nagrada za dizajn, organizator je i učesnik mnogih izložbi, konferencija i radionica u zemlji i inostranstvu. Inicijatorka i koordinatorka FLUID dizajn foruma Montenegro  – Cetinje: Identitet grada, Cetinje (2013); Cetinje: Grad i komunikacije, Cetinje (2014); Turizam za kulturu / Kultura za turizam / Dizajn za oboje, Bar/Cetinje (2015); Made by ME, Nikšić/Bar/Cetinje, (2016); Vidljivo, Podgorica, (2017); Kontaminacija, Kotor, (2018); Pomjeranja, Cetinje/Tivat, 2019).

pratite nas i na društvenim mrežama

Shopping Basket