Slavica Dragosavac

mr Slavica Dragosavac (1963), diplomirala 1988., magistrirala 1991. na Fakultetu primenjenin umetnosti u Beogradu, oblast Grafički dizajn i Grafika. Stipendista Vlade Republike Italije za stručno usavršavanje, 1991/92. g. Radi na FU u Nišu od 2009., kao docent na predmetu Plakat. Tokom profesionalnog rada, realizovala veliki broj projekata vezanin za kulturu i tržišnu komunikaciju. Izlagala na više od 50 grupnin izložbi u zemlji i inostranstvu. Radila i kao art direktor u agencijamaSaatcni & SaatcniiMcCann Ericksonu Rimu i kao kreativni direktor u agencijama Ogilvy i Draft FCB u Beogradu. Član ULUS-a i ULUPUDS-a od 1990.Važnije nagrade:Nagrada Fonda Rista i Beta Vukanović za doprinos u oblasti Grafike, 1988. Kao kreativni direktor dobila  više nagrada: Zlatni petao, Festival marketinškin ostvarenja, 2005.; Grang prix, Wiener Stadtiscne, kategorija oglašavanje (serija bilborda); Zlatni petao, Maxim, kategorija Kompanijski identitet (pozivnica); Zlatni petao, Wiener Stadtiscne, identitet (kalendar); Izložba najlepšin kalendara i čestitki, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2007.; Prva nagrada, Om Ogilvy, kategorija jednolisnin kalendara UEPS godišnja nagrada, Udruženje ekonomskin propagandista Srbije, 2008.; Prva nagrada,Ball Packaging, kategorija BTL aktivnosti UEPS godišnje nagrade, Udruženje ekonomskin propagandista Srbije, 2009.; Priznanje za TV spot (neprofitan), EUCERIN, Dan borbe protiv melanoma kože;Samostalne izložbe:Galerija Grafički kolektiv, magistarska izložba, Beograd, 1991.; Istituto Europeo di Design, izložba plakata i radova na papiru, Rim, 1994.; Galerija Grafički kolektiv, izložba plakata, Beograd, 1997.; Galerija Niškog kulturnog centra, izložba plakata, 1998.; Gradska galerija Požega, Brainstorming, izložba plakata i vizuelnin komunikacija, 2011.

pratite nas i na društvenim mrežama

Shopping Basket