Grafički dizajn – digitalna ilustracija

Propozicije

Prijava:
Prijavni formular za učešće preuzeti sa sajta, popuniti i uz prateću dokumentaciju:
– skeniranu prvu stranu đačke knjižice/indeksa/diplome,
– jednu kolor fotografiju u visokoj rezoluciji minimum 2000px,
– potvrdu o uplati kotizacije na žiro račun organizatora,
– kratku biografiju (maksimalno do 150 reči), na srpskom i engleskom (iz Srbije) i engleskom jeziku (takmičari iz inostranstva),
– originalni i neizlagani autorski radovi (realizovani u poslednje dve godine) u prvom krugu konkursa, dostavlјaju se putem linka (google drive i slični, bez vremenskog ograničenja čuvanja postavlјenog sadržaja) na adresu: design@artf.ni.ac.rs do 31. januara 2020. godine.

*Format JPEG, rezolucija po dužoj strani 1920px, kvalitet 10, maksimalna veličina slike 2 MB.
*Fajl imenovati: naziv, tehnika, dimenzije i godina nastanka rada.
*Ime fajla treba da sadrži: kategoriju_ Ime i Prezime autora _ Naziv rada i redni broj
Primer: ako je autor u kategoriji studenta, naziv fajla je: B_Petar_Petrović_Budućnost_1.jpg

Svaki učesnik može poslati najviše 3 rada.
Crteži, fotokopije, monotipije neće biti uzete u razmatranje.

Kotizacija: 1500 RSD /  15 EUR

Uplatnica:
Takmičari iz Srbije:
Korisnik: Fakultet umetnosti u Nišu
Žiro račun broj: 840-2012666-89, Poziv na broj: 742121-10,
Svrha uplate: Kotizacija za takmičenje Konstantin Veliki Niš

Takmičari iz inostranstva/Competitor from abroad:
User: Faculty of Arts in Niš
IBAN: RS35840000000024579055, University of Nis Faculty of Arts, ul. Kneginje Ljubice br.10, Niš, Serbia
SWIFT: NBSRRSBGXXX, Narodna Banka Srbije (National Bank of Serbia-NBS) Beograd, Nemanjina 17, Serbia, DEUTDEFFXXX, Deutsche Bank AG, F/M, Taunusanle 12, Germany
Purpose of payment: Registration fee for the Constantine Veliki Nis Competition

Tema: Budućnost sada

Kategorije učesnika:
I učenici srednjih umetničkih škola i gimnazija
II studenti
III mladi stvaraoci starosti do 35 godina
IV – bez limita

Prva nagrada od 93-99,9 poena
Druga nagrada od 86-92,99 poena
Treća nagrada od 80-85, 99 poena

Žiriranje se obavlјa u dva kruga:
Prvi krug – tročlani žiri
Drugi krug – petočlani žiri

Odluke žirija su konačne.

Organizatori Međunarodnog takmičenja Konstantin Veliki su Fakultet umetnosti u Nišu, Univerzitet u Nišu i Grad Niš.

Takmičenje se u potpunosti realizuje putem interneta i u skladu sa Pravilnikom takmičenja (pdf).

Broj nagrada koje dodeljuje žiri nije limitiran.
Svi nagrađeni dobijaju diplome, a u okviru svake discipline određuje se specijalna nagrada pod nazivom Laureat discipline.
Najuspešniji radovi i autori biće predstavlјeni na zajedničkoj izložbi u jednoj od galerija Niša. Nagrade laureatima se uručuju na Gala koncertu/izložbi u čast Slave Grada Niša – Sv. car Konstantin i carica Jelena od 1-3 juna.
Troškove boravka laureata snosi organizator.
Organizator obezbeđuje medijsku pokrivenost čitavog projekta.
Rezultati se objavljuju na sajtu, po predviđenom kalendaru događaja.

KALENDAR
septembar 2019. Objava konkursa
31. januar 2020. Krajnji rok za prijavu
Zbog velikog interesovanja, rok za prijave se produžava do 29. februara 2020. godine!
februar 2020.  Žiriranje
mart 2020. Rezultati
april – maj 2020. Priprema za Gala koncert/izložbu
1-3 jun 2020. Gala koncert/izložba i dodela priznanja

Učesnici pristaju i daju saglasnost i pravo za kopiranje, objavlјivanje i komunikaciju, odnosno predstavlјanje svog rada u štampanom i elektronskom mediju, objavlјivanje na fejsbuk stranici Takmičenja i Fakulteta umetnosti u Nišu. Ova dozvola/pravo nema geografski ili vremenski rok.

Žiri

Predsednik žirija

Sanja Dević

Dizajn / Niš, SRB

Svetoslav Kossev

dizajn / VelikoTrnovo, Bul

Slavica Dragosavac

dizajn / Niš, SRB

Oleg Šuran

Dizajn / Pula, HR

Ana Matić

Dizajn / Cetinje, CG

Sekretar žirija

Jovana Nikolić

design@artf.ni.ac.rs

Rezultati

II kategorija

studenti

Mina Živić

Srbija

70.60 poena

III kategorija

mladi stvaraoci starosti do 35 godina

Nikola Đorđević

Srbija

83.25 poena

Arhiva

2019

pratite nas i na društvenim mrežama

Shopping Basket