Oleg Šuran

Oleg Šuran rođen je 1988. godine u Puli. Vanjski je suradnik na DVK/UMAS (Sveučilište u Splitu) kao assistant na kolegijima dizajna vizualnih komunikacija i dizajna interakcija. Na istoj instituciji diplomirao je (BA) dizajn vizualnih komunikacija i (MA) dizajn u novim medijima. Sa Adijem Pekicom i Olegom Morovićem vodi UO Fazan, Polet, nakonjusmo.net portal, i FazanFonts slovolivnicu. Vodi radionice u polju dizajna vizualnih komunikacija, interakcija i spekulativnog dizajna. Više puta je izlagao na grupnim i samostalnim izložbama u RH i inozemstvu. Slabo nagrađivan.

pratite nas i na društvenim mrežama

Shopping Basket