Komplementarni klavir

Propozicije

Prijava:

Prijavni formular za učešće preuzeti sa sajta, popuniti i uz prateću dokumentaciju:

– skeniranu prvu stranu đačke knjižice / indeksa / diplome
– jednu kolor fotografiju u visokoj rezoluciji minimum 2000px,
– potvrdu o uplati kotizacije na žiro račun organizatora,
– kratku biografiju (maksimalno do 150 reči), na srpskom i engleskom (iz Srbije) i engleskom jeziku (takmičari iz inostranstva),
– link video snimka u skladu sa propozicijama na google drive i slični, bez vremenskog ograničenja čuvanja postavlјenog sadržaja.

poslati na e-mail adresu complementarypiano@artf.ni.ac.rs do 31. januar 2020. godine.

*Video snimak se dostavlja u prijavnom formularu putem linka (google drive i slični, bez vremenskog ograničenja čuvanja postavljenog sadržaja). Tako popunjen prijavni list šalje se na gore naznačenu mejl adresu.

*Video format: MP4, minimalne rezolucije HD Ready 720p (1280×720px)

*Fajl imenovati. Ime fajla treba da sadrži: Kategoriju_Ime izvođača_ Naziv kompozicije_redni broj snimka – Primer: V_Petar_Petrović_Mocart_Sonata_Gdur_1.mp4

Svaki izvođač šalje određeni broj pojedinačnih snimaka (linkova) u skladu sa vremenskim ograničenjem kategorije u kojoj se takmiči.

Kotizacija:
I, II, III – 2000 RSD / 20 EUR
IV, V – 2500 RSD / 25 EUR
VI, VII – 3000 RSD / 30 EUR

Uplatnica:
Takmičari iz Srbije:
Korisnik: Fakultet umetnosti u Nišu
Žiro račun broj: 840-2012666-89, Poziv na broj: 742121-10,
Svrha uplate: Kotizacija za takmičenje Konstantin Veliki Niš

Takmičari iz inostranstva/Competitor from abroad:
User: Faculty of Arts in Niš
IBAN: RS35840000000024579055, University of Nis Faculty of Arts, ul. Kneginje Ljubice br.10, Niš, Serbia
SWIFT: NBSRRSBGXXX, Narodna Banka Srbije (National Bank of Serbia-NBS) Beograd, Nemanjina 17, Serbia, DEUTDEFFXXX, Deutsche Bank AG, F/M, Taunusanle 12, Germany
Purpose of payment: Registration fee for the Constantine Veliki Nis Competition

Za sve kategorije program je po slobodnom izboru iz opusa klasične muzike različitih stilskih epoha.

Kategorije:
I  – učenici I i II godine srednje škole – do 7 minuta programa
II  – učenici III i IV godine srednje škole – do 10 minuta programa
III  – klavirska dua učenika III i IV godine srednje škole – do 10 minuta programa
IV  – studenti I i II godine fakulteta – do 15 minuta programa
V  – studenti III i IV godine fakulteta do 20 minuta programa
VI  – klavirska dua studenata svih godina fakulteta – do 15 minuta programa
VII  – studenti master akademskih studija – do 15 minuta programa

Nagrade:
Prva nagrada – od 93-99,9 poena
Druga nagrada – od 86-92,99 poena
Treća nagrada – od 80-85, 99 poena

Žiri posebno ocenjuje tri segmenta:
1) stilska realizacija i interpretacija,
2) kvalitet tona i tehnička preciznost,
3) celokupni utisak.

Odluke žirija su konačne.

Organizatori Međunarodnog takmičenja Konstantin Veliki su Fakultet umetnosti u Nišu, Univerzitet u Nišu i Grad Niš.

Takmičenje se u potpunosti realizuje putem interneta i u skladu sa Pravilnikom takmičenja (pdf).

Broj nagrada koje dodeljuje žiri nije limitiran.
Svi nagrađeni dobijaju diplome, a u okviru svake discipline određuje se specijalna nagrada pod nazivom Laureat discipline.
Laureat discipline nastupa na Gala koncertu.
Nagrade laureatima se uručuju na Gala koncertu u čast Slave Grada Niša – Sv. car Konstantin i carica Jelena od 1-3 juna.
Troškove boravka laureata snosi organizator.
Organizator obezbeđuje medijsku pokrivenost čitavog projekta.

Rezultati se objavljuju na sajtu, po predviđenom kalendaru događaja.

KALENDAR
septembar 2019. Objava konkursa
31. januar 2020. Krajnji rok za prijavu
Zbog velikog interesovanja, rok za prijave se produžava do 29. februara 2020. godine!
februar 2020.  Žiriranje
mart 2020. Rezultati
april – maj 2020. Priprema za Gala koncert/izložbu
1-3 jun 2020. Gala koncert/izložba i dodela priznanja

Podnošenje prijave za učešće u Takmičenju znači potpuno prihvatanje programa i uslova Takmičenja, odnosno pravo za kopiranje, objavljivanje i komunikaciju, predstavljanje rada/snimka u štampanom i elektronskom mediju, objavljivanje na oficijelnom sajtu Takmičenja, fejsbuk stranici i Youtube kanalu Fakulteta umetnosti u Nišu. Ovo pravo nema geografski ili vremenski rok. Prijavljeni materijali i uplaćena kotizacija se ne vraća.

Žiri

Predsednik žirija

Frank Peters

Pijanista / Amsterdam, NED

Milena Rajković

pijanistkinja / Niš, SRB

Antoni Lichomanow

Pijanista / Varšava, POL

Marta Kržić

Pijanistkinja / Ljubljana, SLO

Miloš Pavlović

Pijanista / Beograd, SRB

Sekretar žirija

Dragan Jovanović

complementarypiano@artf.ni.ac.rs

Laureat discipline

Nikola Varžić

Rezultati

IV kategorija

studenti I i II godine

Nikola Varžić

Slovenija

99.99 poena

Marko Vesić

Srbija

89.91 poena

Nikola Janković

Srbija

89.24 poena

Milica Stojanović

Srbija

88.58 poena

Andrea Dimitrijević

Srbija

87.25 poena

Milan Stanković

Srbija

85.25 poena

Đorđe Đokić

Srbija

76.59 poena

V kategorija

studenti III i IV godine

Stefan Veljković

Srbija

93.90 poena

Predrag Pejić

Srbija

92.57 poena

Nikolija Bogdanović

Srbija

89.24 poena

Dejana Radanović

Srbija

88.58 poena

Ema Ćoćić

Srbija

87.91 poena

Ivona Stojkov

Srbija

87.25 poena

Hristina Mirković

Srbija

87.25 poena

Ana Đorđević

Srbija

86.58 poena

Danka Čović

Srbija

83.25 poena

VI kategorija

klavirska dua studenata svih godina

Nika Rojko / Črt Lasbaher

Slovenija

95.24 poena

Lara Šimičić / Nikola Varžić

Slovenija

94.57 poena

VII kategorija

studenti master akademskih studija

Alma Oražem

Slovenija

96.57 poena

Arhiva

pratite nas i na društvenim mrežama

Shopping Basket