Međunarodno studentsko takmičenje komplementarnog klavira 2015

19h
Svečano otvaranje takmičenja

BRANKA PARLIĆ, klavir/piano

JORDI CAMELL, klavir/piano

19h
Svečano zatvaranje takmičenja

STEVAN SPALEVIĆ, klavir/piano

MILENA MOLLOVA, klavir/piano

Žiri

Predsednik

Milena Mollova

Državna muzička akademija, Sofija

Član

Jordi Camell

Catalan Music University Escola Superior de Música de Catalunya – ESMUC

Član

Branka Parlić

Akademija umetnosti Novi Sad

Član

Milena Rajković

Fakultet umetnosti Univerziteta u Nišu

Član

Stevan Spalević

Fakultet umetnosti Univerziteta u Nišu

Član

Dragan Tomić

Fakultet umetnosti Univerziteta u Nišu

Laureat takmičenja

Aleksandra Šuntić

rezultati

I kategorija

Studenti prve godine fakulteta

II kategorija

Studenti druge godine fakulteta

III kategorija

Studenti treće godine fakulteta

IV kategorija

Studenti četvrte godine fakulteta

Autorsko delo

Studenti koji su izveli autorsko delo

Brošura 2015.

Galerija

Foto: Marko Micić

pratite nas i na društvenim mrežama

Shopping Basket