Vokalni ansambli

Propozicije

Prijava:
Prijavni formular za učešće preuzeti sa sajta, popuniti i uz prateću dokumentaciju:
– jednu kolor fotografiju ansambla u visokoj rezoluciji minimum 2000px,
– jednu kolor fotografiju dirigenta – u visokoj rezoluciji minimum 2000px,
– potvrdu o uplati kotizacije na žiro račun organizatora,
– kratku biografiju (maksimalno do 150 reči), na srpskom i engleskom (iz Srbije) i engleskom jeziku (takmičari iz inostranstva),
– link video snimka u skladu sa propozicijama na google drive i slični, bez vremenskog ograničenja čuvanja postavlјenog sadržaja.
poslati na e-mail adresu vocal@artf.ni.ac.rs​ do 31. januara 2020. godine.

*Video snimak dostavlja se u prijavnom formularu putem linka (google drive i slični, bez vremenskog ograničenja čuvanja postavljenog sadržaja). Tako popunjen prijavni list šalje se na gore naznačenu mejl adresu.

*Video format: MP4, minimalne rezolucije HD Ready 720p (1280×720px)

*Fajl imenovati. Ime fajla treba da sadrži: Kategoriju_Ime sastava_ Naziv kompozicije_redni broj snimka
Primer: VII_Libero_Mokranjac_Rukovet_1.mp4

Svaki sastav šalje određeni broj pojedinačnih snimaka (linkova) u skladu sa vremenskim ograničenjem kategorije u kojoj se takmiči.

Kotizacija:
I, II – 2.000 RSD / 20 EUR
III, IV – 3.000 RSD / 30 EUR
V, VI – 4.000 RSD / 40 EUR
VII, VIII – 5.000 RSD / 50 EUR

Uplatnica:
Takmičari iz Srbije:
Korisnik: Fakultet umetnosti u Nišu
Žiro račun broj: 840-2012666-89, Poziv na broj: 742121-10,
Svrha uplate: Kotizacija za takmičenje Konstantin Veliki Niš

Takmičari iz inostranstva/Competitor from abroad:
User: Faculty of Arts in Niš
IBAN: RS35840000000024579055, University of Nis Faculty of Arts, ul. Kneginje Ljubice br.10, Niš, Serbia
SWIFT: NBSRRSBGXXX, Narodna Banka Srbije (National Bank of Serbia-NBS) Beograd, Nemanjina 17, Serbia, DEUTDEFFXXX, Deutsche Bank AG, F/M, Taunusanle 12, Germany
Purpose of payment: Registration fee for the Constantine Veliki Nis Competition

I kategorija – Grupe do 4 pevača
II kategorija – Grupe do 9 pevača
III kategorija – Vokalno-instrumentalni ansambli do 12 članova
IV kategorija – Dečji horovi
V kategorija – Omladinski horovi
VI kategorija – Kamerni horovi
VII kategorija – Akademski horovi
VIII kategorija – Hor-performans

Program za sve kategorije je po slobodnom izboru.

Kategorije:
I – bez limita – do 6 minuta programa
II – bez limita – do 10 minuta programa
III – bez limita – do 12 minuta programa
IV – 2/3 članova uzrasta do 15 godina – do 7 minuta programa
V – 2/3 članova uzrasta do 25 godina – do 10 minuta programa
VI – 1/3 članova starija od 25 godina – do 15 minuta programa
VII – bez limita – do 15 minuta programa
VIII – bez limita – do 15 minuta programa

Nagrade:
Prva nagrada od 93-99,9 poena
Druga nagrada od 86-92,99 poena
Treća nagrada od 80-85, 99 poena

Žiri posebno ocenjuje tri segmenta:
1) interpretacija i originalnost,
2) ujednačenost i tehnička preciznost,
3) celokupni utisak.

Odluke žirija su konačne.

Organizatori Međunarodnog takmičenja Konstantin Veliki su Fakultet umetnosti u Nišu, Univerzitet u Nišu i Grad Niš.

Takmičenje se u potpunosti realizuje putem interneta i u skladu sa Pravilnikom takmičenja (pdf).

Broj nagrada koje dodeljuje žiri nije limitiran.
Svi nagrađeni dobijaju diplome, a u okviru svake discipline određuje se specijalna nagrada pod nazivom Laureat discipline.
Laureat discipline nastupa na Gala koncertu.
Nagrade laureatima se uručuju na Gala koncertu u čast Slave Grada Niša – Sv. car Konstantin i carica Jelena od 1-3 juna.
Troškove boravka laureata snosi organizator.
Organizator obezbeđuje medijsku pokrivenost čitavog projekta.
Rezultati se objavljuju na sajtu, po predviđenom kalendaru događaja.

KALENDAR
septembar 2019. Objava konkursa
31. januar 2020. Krajnji rok za prijavu
Zbog velikog interesovanja, rok za prijave se produžava do 29. februara 2020. godine!
februar 2020.  Žiriranje
mart 2020. Rezultati
april – maj 2020. Priprema za Gala koncert/izložbu
1-3 jun 2020. Gala koncert/izložba i dodela priznanja

Podnošenje prijave za učešće u Takmičenju znači potpuno prihvatanje programa i uslova Takmičenja, odnosno pravo za kopiranje, objavljivanje i komunikaciju, predstavljanje rada/snimka u štampanom i elektronskom mediju, objavljivanje na oficijelnom sajtu Takmičenja, fejsbuk stranici i Youtube kanalu Fakulteta umetnosti u Nišu. Ovo pravo nema geografski ili vremenski rok. Prijavljeni materijali i uplaćena kotizacija se ne vraća.

Žiri

Predsednik žirija

Inna Shorohova

Dirigent / Kemerovo, RUS

Ivica Zorić

dirigent / Tetovo, MKD

Nikos Efthimiadis

dirigent / Kardica, GRE

Čedomir Popadić

Dirigent / Skien, NOR

Ivana Mirović

dirigent / Niš, SRB

Sekretar žirija

Bojana Dimković

vocal@artf.ni.ac.rs

Rezultati

II kategorija

Grupe do 9 pevača

Vokalna grupa „Koraci“

Srbija

86.2 poena

III kategorija

Vokalno-instrumentalni ansambli do 12 članova

Vokalni kvartet "Ming"

Srbija

88.9 poena

Vokalna skupina "Iris"

Slovenija

85.2 poena

IV kategorija

Dečji horovi

Horski teatar "Academy" (mlađi)

Rusija

73.9 poena

Dečiji hor "Orfeas"

GRČKA

72.3 poena

V kategorija

Omladinski horovi

Horski teatar "Academy"

Rusija

94.6 poena

VI kategorija

Kamerni horovi

Mešoviti hor ″Šumatovac″

SRBIJA

69.3 poena

VII kategorija

Akademski horovi

Akademski kamerni hor “Gaudeamus”

BUGARSKA

89.9 poena

VIII kategorija

Hor-performans

The Police Choir

ŠVEDSKA

71.9 poena

Arhiva

2019

pratite nas i na društvenim mrežama

Shopping Basket