Inna Shorohova

Ina Šorohova (1965) rođena je u gradu Kemerovu, Rusija. Diplomirala je na odseku za dirigovanje i hor Muzičke škole u ​​Kemerovu 1984. godine, a 1990. na Državnom konzervatorijumu u Novosibirsku M. I. Glinka kao horski dirigent, predavač horske discipline. Od 1999. godine radi na Državnom institutu za kulturu u Kemerovu. Godine 2011. imenovana je za direktorku Instituta za muziku. Akademsko zvanje “vanredni profesor” stiče 2013. godine. Trenutno je dekan Fakulteta za muzičku umetnost, profesor dirigovanja i akademskog pevanja. Jedan je od organizatora i učesnika u sprovođenju zajedničkih obrazovnih programa koji obuhvataju studiranje na Državnom instituta za kulturu Kemerovo i pedagoškom Univerzitetu u Čangčunu (Kina), kao i programa akademske mobilnosti Erasmus+ sa Akademijom likovnih umetnosti (Šžecin, Poljska), Univerzitetom Mozarteum (Salcburg, Republika Austrija), Univerzitetom u NIŠU (Niš, Republika Srbija). Ina Šorohova je organizator i umetnička direktorka dva dugoročna međunarodna projekta: Otvorenog međunarodnog Uskršnjeg festivala “Chorovoe Veche Sibiri” i Međunarodnog festivala-takmičenja “Sibirijada”. Šorohova Ina već 19 godina upravlja svojim jedinstvenim, obrazovnim i kreativnim timom pod nazivom Horski teatar “Akademija” KemGIK. Ovaj aktivni koncertni ansambl poznat je kako u Rusiji, tako i u inostranstvu. Dobitnik je najvišeg priznanja svetske asocijacije međunarodnih festivala i takmičenja. Osvajač je šest nagrada Grand Prija i više od četrdeset priznanja laureata na međunarodnim takmičenjima (Nemačka, Makedonija, Češka, Kina, Srbija, Francuska, Engleska, Poljska, Austrija, Velika Britanija, Danska, Mađarska, Rusija).

pratite nas i na društvenim mrežama

Shopping Basket