Komplementarni klavir

VIDEO PREMIJERA

Utorak 11. maj 2021. 12h

Video premijera snimaka takmičara emitovaće se na Youtube kanalu i sajtu Takmičenja kao i na Facebook stranici Fakulteta.
Rezultati će biti objavljeni po završetku video premijere discipline.

Organizator zadržava pravo promene termina i satnica o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

Propozicije

.

Prijave za Takmičenje su završene!
Prijave pristigle nakon 8. februara 2021. (23:59) neće biti razmatrane!

 

Prijavni formular i prateću dokumentaciju poslati na application@artf.ni.ac.rs

U subjectu mejla obavezno navesti disciplinu, kategoriju, ime i prezime takmičara (tim redosledom).

1. Prijavni formular (word)

Prateća dokumentacija
2. Jedna fotografija takmičara visoke rezolucije minimum 2000px
3. Potvrda o uplati kotizacije na žiro račun organizatora

Video snimak
1.1. Video snimak dostavlja se u prijavnom formularu putem google drive linka – bez vremenskog ograničenja čuvanja postavljenog sadržaja (naznačiti tačno vreme početka svake kompozicije u video snimku).
1.2. Sve snimke kompozicija, u okviru predviđene minutaže, poslati spojene u jedan video snimak u formatu propisan propozicijama.
1.3. Snimci kompozicija mogu biti sa različitih lokacija, snimljeni u prethodne 2 godine.
1.4. Nije dozvoljen plejbek, kao ni postprodukcija audio snimka
1.5. Video format: MP4, minimalne rezolucije HD Ready 720p (1280×720px), 24mps, 16:9 rate, u landscape formatu (ne portrait). Veća rezolucija je dozvoljena ali 16:9 rate mora biti održan.
1.6. Ne dodavati dodatne vizuale u video snimku (tekst, animaciju i sl.)
1.7. Video imenovati: Disciplina_Kategorija_Ime takmicara (Primer:Klavir_VI_Marko_Markovic.mp4)
1.8. Kadar mora biti stabilan i u svakom trenutku se moraju videti takmičari.

Preporuke i saveti za video snimke
– Ukoliko snimate, kamerom, foto aparatom ili mobilnim telefonom preporučujemo da koristite stalak (tripod) zbog stabilnosti snimka. Nemojte snimati iz ruke.
– Obratite pažnju da izbegnete buku bilo kakve vrste.
– Izbegavajte da izvor svetlosti bude uperen prema kameri.
– Koristite dovoljno osvetljenja da video ne bude mračan.

.
Kotizacija

I, II, III – 2000 RSD / 20 EUR
IV, V – 2500 RSD / 25 EUR
VI, VII – 3000 RSD / 30 EUR

 

Uplatnica

Takmičari iz Srbije
Korisnik: Fakultet umetnosti u Nišu
Žiro račun broj: 840-2012666-89, Poziv na broj: 742121-10,
Svrha uplate: Kotizacija za takmičenje Konstantin Veliki Niš

Takmičari iz inostranstva/Competitor from abroad
User: Faculty of Arts in Niš
IBAN: RS35840000000024579055, University of Nis Faculty of Arts, ul. Kneginje Ljubice br.10, Niš, Serbia
SWIFT: NBSRRSBGXXX, Narodna Banka Srbije (National Bank of Serbia-NBS) Beograd, Nemanjina 17, Serbia, DEUTDEFFXXX, Deutsche Bank AG, F/M, Taunusanle 12, Germany
Purpose of payment: Registration fee for the Constantine Veliki Nis Competition

.

Za sve kategorije program je po slobodnom izboru iz opusa klasične muzike različitih stilskih epoha.

 

Kategorije

I  – učenici I i II godine srednje škole – do 7 minuta programa
II  – učenici III i IV godine srednje škole – do 10 minuta programa
III  – klavirska dua učenika III i IV godine srednje škole – do 10 minuta programa
IV  – studenti I i II godine fakulteta – do 12 minuta programa
V  – studenti III i IV godine fakulteta do 15 minuta programa
VI  – klavirska dua studenata svih godina fakulteta – do 12 minuta programa
VII  – studenti master akademskih studija – do 15 minuta programa

 

Ocenjivanje takmičara

Žiri ocenjuje takmičare davanjem poena pri čemu je najmanji broj poena 10, a najveći 100.
Zbir poena žirija deli se sa brojem članova žirija kojim se dobija konačni broj bodova.

Nagrade
Prva nagrada: 93-100 bodova
Druga nagrada: 86-92 bodova
Treća nagrada: 80-85 bodova
Pohvala: 70-79 bodova

Odluke žirija su konačne.

.
Organizatori Međunarodnog takmičenja Konstantin Veliki su Fakultet umetnosti u Nišu, Univerzitet u Nišu i Grad Niš.

Takmičenje se u potpunosti realizuje putem interneta i u skladu sa Pravilnikom takmičenja (pdf).

Broj nagrada koje dodeljuje žiri nije limitiran.

Svi nagrađeni dobijaju diplome mejlom, a u okviru svake discipline određuje se specijalna nagrada pod nazivom Grand prix takmičenja (100 poena) i Laureat discipline (97-100 poena) koji pored diplome dobijaju i pehar. Ukoliko više takmičara iz različitih disciplina osvoji maksimalan broj poena, Grand prix se dodeljuje najmlađem.

Profesor/Mentor sa najvećim brojem visokoplasiranih takmičara dobija diplomu Profesor Takmičenja.

Snimak laureata emitovaće se 3. juna na sajtu Univerziteta u Nišu i sajtu Grada Niša, a u čast Slave Grada Niša – Sv. car Konstantin i carica Jelena.

Organizator obezbeđuje medijsku pokrivenost čitavog projekta.

Rezultati se objavljuju na sajtu, po predviđenom kalendaru događaja.

KALENDAR
Novembar 2019. Objava konkursa
31. januar 2020. Krajnji rok za prijavu

Podnošenje prijave za učešće u Takmičenju znači potpuno prihvatanje programa i uslova Takmičenja, odnosno pravo za kopiranje, objavljivanje i komunikaciju, predstavljanje rada/snimka u štampanom i elektronskom mediju, objavljivanje na oficijelnom sajtu Takmičenja, fejsbuk stranici i Youtube kanalu Fakulteta umetnosti u Nišu. Ovo pravo nema geografski ili vremenski rok. Prijavljeni materijali i uplaćena kotizacija se ne vraća.

Žiri

Milena Rajković

pijanistkinja / Niš, SRB

Antoni Lichomanow

Pijanista / Varšava, POL

Marta Kržić

Pijanistkinja / Ljubljana, SLO

Miloš Pavlović

Pijanista / Beograd, SRB

Nina Kostova Janevska

Pijanistkinja / Skopje, SMKD

TAKMIČARI

Jovana Živanović

Srbija

II kategorija

Marcin Sołtan

Poljska

II kategorija

Ana Marković

Srbija

IV kategorija

Marija Aksić

Srbija

IV kategorija

Darija Dražović

Srbija

IV kategorija

Nikolina Milojević

Srbija

IV kategorija

Spiridon Veljović

Srbija

IV kategorija

Dražena Todorović

Srbija

IV kategorija

Nikola Janković

Srbija

V kategorija

Teodora Veškovac

Srbija

V kategorija

Ljubica Šuković Biserčić

Srbija

V kategorija

Julia Victoria Jurkowska

Poljska

V kategorija

Milan Stanković

Srbija

V kategorija

Ivona Stojkov

Srbija

V kategorija

Nataša Jović

Srbija

V kategorija

Julia Frejtag

POLJSKA

V kategorija

Miljana Avramović

Srbija

V kategorija

Nikola Savić

Srbija

V kategorija

Milica Stojanović

Srbija

V kategorija

Marija Popović

Srbija

V kategorija

Jovana Tričković

Srbija

V kategorija

Emilia Komorowska

POLJSKA

V kategorija

Dimitrije Mladenović

Srbija

V kategorija

Alma Oražem

Slovenija

VII kategorija

Petra Ivančič

Slovenija

VII kategorija

Petra-Ivancic

LAUREAT

Petra Ivančič
SLOVENIJA

REZULTATI

pratite nas i na društvenim mrežama

Shopping Basket