Istorija

Propozicije

Prijava:

Prijavni formular za učešće preuzeti sa sajta, popuniti i uz prateću dokumentaciju:
– skeniranu prvu stranu đačke knjižice/indeksa,
– jednu kolor fotografiju u visokoj rezoluciji minimum 2000px,,
– potvrdu o uplati kotizacije na žiro račun organizatora,
– kratku biografiju (maksimalno do 150 reči), na srpskom i engleskom (iz Srbije) i engleskom jeziku (takmičari iz inostranstva),
poslati na e-mail adresu history@artf.ni.ac.rs do 31. januara 2020. godine.

Kotizacija:
– 2.000 RSD / 20 EUR
– Takmičari u više kategorija – po kategoriji 1.500 RSD / 15 EUR

Uplatnica:
Takmičari iz Srbije:
Korisnik: Fakultet umetnosti u Nišu
Žiro račun broj: 840-2012666-89, Poziv na broj: 742121-10,
Svrha uplate: Kotizacija za takmičenje Konstantin Veliki Niš

Takmičari iz inostranstva/Competitor from abroad:
User: Faculty of Arts in Niš
IBAN: RS35840000000024579055, University of Nis Faculty of Arts, ul. Kneginje Ljubice br.10, Niš, Serbia
SWIFT: NBSRRSBGXXX, Narodna Banka Srbije (National Bank of Serbia-NBS) Beograd, Nemanjina 17, Serbia, DEUTDEFFXXX, Deutsche Bank AG, F/M, Taunusanle 12, Germany
Purpose of payment: Registration fee for Competition Constantine the Great Niš

A Istorija muzike
B Istorija umetnosti

Test je zatvorenog tipa, sastavljen od 20 pitanja sa ponuđenim odgovorima.
Test je na srpskom i engleskom jeziku.
Vreme izrade testa je 30 minuta.
Datum i vreme otvaranja online testa iz pojedinačnih disciplina objavljuje se na sajtu.
Sat vremena pre otvaranja online testa, kandidati su u obavezi da obezbede sigurnu internet konekciju i potvrde prisutnost ukucavanjem ID koda, koji dobijaju prilikom prijave.

Kategorije:

A Istorija muzike
I – učenici srednjih škola i gimnazija
II – studenti

B Istorija umetnosti
I – učenici srednjih škola i gimnazija
II – studenti

Takmičari se rangiraju na osnovu osvojenih bodova na testu.

Rezultati se objavljuju na sajtu po pregledanim testovima, a ne duže od 72 sata.

Nagrade:
Prva nagrada od 93-100 poena
Druga nagrada od 86-92,99 poena
Treća nagrada od 80-85,99 poena

Odluke žirija su konačne.

Organizatori Međunarodnog takmičenja Konstantin Veliki su Fakultet umetnosti u Nišu, Univerzitet u Nišu i Grad Niš.

Takmičenje se u potpunosti realizuje putem interneta i u skladu sa Pravilnikom takmičenja (pdf).

Broj nagrada koje dodeljuje žiri nije limitiran.
Svi nagrađeni dobijaju diplome, a u okviru svake discipline određuje se specijalna nagrada pod nazivom Laureat discipline.
Laureat discipline nastupa na Gala koncertu.
Nagrade laureatima se uručuju na Gala koncertu u čast Slave Grada Niša – Sv. car Konstantin i carica Jelena od 1-3 juna.
Troškove boravka laureata snosi organizator.
Organizator obezbeđuje medijsku pokrivenost čitavog projekta.

Rezultati se objavljuju na sajtu, po predviđenom kalendaru događaja.

KALENDAR
Septembar 2019. Objavljivanje konkursa
31. januar 2019. Krajnji rok za prijavu
Zbog velikog interesovanja, rok za prijave se produžava do 29. februara 2020. godine!
februar 2020. Test iz Kontrapunkta
mart 2020. Test iz Istorije umetnosti
april 2020. Test iz Istorije muzike
maj 2020. Priprema za Gala koncert/izložbu
1-3 jun 2020. Gala koncert/izložba i dodela priznanja

Podnošenje prijave za učešće u Takmičenju znači potpuno prihvatanje programa i uslova Takmičenja, odnosno pravo za kopiranje, objavljivanje i komunikaciju, predstavljanje rada/snimka u štampanom i elektronskom mediju, objavljivanje na oficijelnom sajtu Takmičenja, fejsbuk stranici i Youtube kanalu Fakulteta umetnosti u Nišu. Ovo pravo nema geografski ili vremenski rok. Prijavljeni materijali i uplaćena kotizacija se ne vraća.

Prijave

Prijavni formular

Potvrda o uplati

Primer popunjene uplatnice
SRBIJA  /  INOSTRANSTVO

Za sve dodatne informacije obratiti se na: mob: +38169776329 Ivana Đelić / e-mail: constantinethegreat@artf.ni.ac.rs

Žiri

Predsednik žirija

Tijana Borić

istorija umetnosti / Niš, SRB

Dejan Tubić

Istorija umetnosti / Niš, SRB

Sekretar žirija

/

history@artf.ni.ac.rs

Takmičari

Ime i prezime

ZEMLJA

Fakultet

Ime i prezime

ZEMLJA

Fakultet

Ime i prezime

ZEMLJA

Fakultet

Ime i prezime

ZEMLJA

Fakultet

Ime i prezime

ZEMLJA

Fakultet

Laureat takmičenja

-

Rezultati

I kategorija

Vokalni kontrapunkt - srednja škola

II kategorija

Instrumentalni kontrapunkt - srednja škola

III kategorija

Vokalni kontrapunkt - studenti

IV kategorija

Instrumentalni kontrapunkt - studenti

I kategorija

Učenici srednjih škola – Dijatonika

II kategorija

Učenici srednjih škola – Hromatika

III kategorija

Studenti – Muzički barok

IV kategorija

Studenti – Klasicizam

Arhiva

pratite nas i na društvenim mrežama

Shopping Basket