Dejan Tubić

Rođen 1.10.1964. godine u Blacu. Osnovnu i srednju školu završio u rodnom mestu. Filozofski fakultet, grupa za istoriju umetnosti, završio u Beogradu, diplomirao na temi “Kosta Miličević – život i delo kod Prof. dr Jerka Denegrija. Magistrirao na istom fakultetu sa temom “Rađanje srpskog modernog slikarstva kod Prof. dr Lidije Merenik. Od 2000. godine zaposlen na Filozofskom fakultetu, grupa za istoriju umetnosti u Kosovskoj Mitrovici. Doktorirao 5. 6. 2013. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu, grupa za istoriju umetnosti, sa temomom “Secesija kao srpska rana moderna. Tema odbranjena pred komisijom: predsednik Prof. dr Aleksandar Kadijević, mentor Prof. dr Lidija Merenik, član komisije Prof. dr Nikola Šujica.

pratite nas i na društvenim mrežama

Shopping Basket