Gitara

Propozicije

Prijava:
Prijavni formular za učešće preuzeti sa sajta, popuniti i uz prateću dokumentaciju:
– skeniranu prvu stranu đačke knjižice / indeksa / diplome
– jednu kolor fotografiju u visokoj rezoluciji minimum 2000px,
– potvrdu o uplati kotizacije na žiro račun organizatora,
– kratku biografiju (maksimalno do 150 reči), na srpskom i engleskom (iz Srbije) i engleskom jeziku (takmičari iz inostranstva),
– link video snimka u skladu sa propozicijama na google drive i slični, bez vremenskog ograničenja čuvanja postavlјenog sadržaja.
poslati na e-mail adresu guitar@artf.ni.ac.rs do 31. januara 2020. godine.

*Video snimak se dostavlja u prijavnom formularu putem linka (google drive i slični, bez vremenskog ograničenja čuvanja postavljenog sadržaja). Tako popunjen prijavni list šalje se na gore naznačenu mejl adresu.

*Video format: MP4, minimalne rezolucije HD Ready 720p (1280×720px)

*Fajl imenovati. Ime fajla treba da sadrži: Kategoriju_Ime izvođača_ Naziv kompozicije_redni broj snimka – Primer: _Petar_Petrović_Villa Lobos_Etida_1.mp4

Svaki izvođač šalje određeni broj pojedinačnih snimaka (linkova) u skladu sa vremenskim ograničenjem kategorije u kojoj se takmiči.

Kotizacija:
I i II – 2.000 RSD / 20 EUR
III i IV – 2.500 RSD / 25 EUR
V i VI – 3.000 RSD / 30 EUR
VII – 3.500 RSD / 35 EUR
VIII – 4.000 RSD / 40 EUR

Uplatnica:
Takmičari iz Srbije:
Korisnik: Fakultet umetnosti u Nišu
Žiro račun broj: 840-2012666-89, Poziv na broj: 742121-10,
Svrha uplate: Kotizacija za takmičenje Konstantin Veliki Niš

Takmičari iz inostranstva/Competitor from abroad:
User: Faculty of Arts in Niš
IBAN: RS35840000000024579055, University of Nis Faculty of Arts, ul. Kneginje Ljubice br.10, Niš, Serbia
SWIFT: NBSRRSBGXXX, Narodna Banka Srbije (National Bank of Serbia-NBS) Beograd, Nemanjina 17, Serbia, DEUTDEFFXXX, Deutsche Bank AG, F/M, Taunusanle 12, Germany
Purpose of payment: Registration fee for the Constantine Veliki Nis Competition

Za sve kategorije program je po slobodnom izboru iz opusa klasične muzike različitih stilskih epoha.

Kategorije:
I – 2009. i mlađi – do 4 minuta programa
II – 2007. i mlađi – do 6 minuta programa
III – 2005. i mlađi – do 8 minuta programa
IV – 2003. i mlađi – do 12 minuta programa
V – 2001. i mlađi – do 15 minuta programa
VI – 1999. i mlađi – do 18 minuta programa
VII – 1997. i mlađi – do 20 minuta programa
VIII – bez limita – do 22 minuta programa

Nagrade:
Prva nagrada – od 93-99,9 poena
Druga nagrada – od 86-92,99 poena
Treća nagrada – od 80-85, 99 poena

Žiri posebno ocenjuje tri segmenta:
1) stilska realizacija i interpretacija,
2) kvalitet tona i tehnička preciznost,
3) celokupni utisak.

Odluke žirija su konačne.

Organizatori Međunarodnog takmičenja Konstantin Veliki su Fakultet umetnosti u Nišu, Univerzitet u Nišu i Grad Niš.

Takmičenje se u potpunosti realizuje putem interneta i u skladu sa Pravilnikom takmičenja (pdf).

Broj nagrada koje dodeljuje žiri nije limitiran.
Svi nagrađeni dobijaju diplome, a u okviru svake discipline određuje se specijalna nagrada pod nazivom Laureat discipline.
Laureat discipline nastupa na Gala koncertu.
Nagrade laureatima se uručuju na Gala koncertu u čast Slave Grada Niša – Sv. car Konstantin i carica Jelena od 1-3 juna.
Troškove boravka laureata snosi organizator.
Organizator obezbeđuje medijsku pokrivenost čitavog projekta.

Rezultati se objavljuju na sajtu, po predviđenom kalendaru događaja.

KALENDAR
septembar 2019. Objava konkursa
31. januar 2020. Krajnji rok za prijavu
Zbog velikog interesovanja, rok za prijave se produžava do 29. februara 2020. godine!
februar 2020.  Žiriranje
mart 2020. Rezultati
april – maj 2020. Priprema za Gala koncert/izložbu
1-3 jun 2020. Gala koncert/izložba i dodela priznanja

Podnošenje prijave za učešće u Takmičenju znači potpuno prihvatanje programa i uslova Takmičenja, odnosno pravo za kopiranje, objavljivanje i komunikaciju, predstavljanje rada/snimka u štampanom i elektronskom mediju, objavljivanje na oficijelnom sajtu Takmičenja, fejsbuk stranici i Youtube kanalu Fakulteta umetnosti u Nišu. Ovo pravo nema geografski ili vremenski rok. Prijavljeni materijali i uplaćena kotizacija se ne vraća.

Žiri

Predsednik žirija

Danijel Cerović

gitarista / Nikšić, CG

Milkica Ponjavić

gitaristkinja / Beograd, SRB

Đani Šehu

Gitarista / Sarajevo, BIH

Vesna Petković

gitaristkinja / Niš, SRB

Neno Munitić

Gitarista / split, Hrv

Sekretar žirija

Slobodan Milivojević

guitar@artf.ni.ac.rs

Rezultati

I kategorija

2008. godište i mlađi...

Bozhana Radeva

Bugarska

70,79 poena

III kategorija

2004. godište i mlađi...

Uroš Jaćević

Srbija

95,17 poena

Olivera Ognjenović

SRBIJA

90,38 poena

Alexandra Ivanova

Bugarska

70,46 poena

IV kategorija

2002. godište i mlađi...

Xhoni Xhavari

Albanija

60,87 poena

V kategorija

2000. godište i mlađi...

Milica Ristić

SRBIJA

92,31 poena

VII kategorija

1990. godište i mlađi...

Mihailo Dašić

SRBIJA

94,84 poena

Luka Aranđelović

Srbija

83,72 poena

VIII kategorija

bez limita

Miloš Vuković

SRBIJA

94,10 poena

Arhiva

2019

pratite nas i na društvenim mrežama

Shopping Basket