Vesna Petković

mr Vesna Petković (1959), studirala gitaru na Muzičkoj Akademiji u Zagrebu u klasi prof. S. Preka, I. Korunića i D. Petrinjaka, u čijoj klasi je diplomirala 1983.g. Magistrirala na FMU u Beogradu 2006., u klasi prof. V. Ogrizović. Usavršavala se na majstorskim kursevima kod eminentnih domaćih i stranih pedagoga i umetnika u zemlji i inostranstvu: L. Vitosinski, L. Zea, J. Kodina, R. Andija i dr. Od 1984. nastupa solistički i u raznim kamernim sastavima. Predavala gitaru u Novom Sadu: 1983-1988., na Višoj muzičkoj školi u Nišu: 1988-2000. Kao solista ostvarila trajne snimke za RTV Beograd, Novi Sad i Niš. Snimila 2 CDa: 2004. samostalno i 2016g. u okviru izdavačke delatnosti Fakulteta umetnosti u Nišu. Kao majstor Aikidoa bavila se istraživanjem Ai-Ki principa u sviranju instrumenta i pisala magistarski rad na temu Osnovni principi Aikidoa u korelaciji sa principima sviranja gitare, održala više seminara na ovu temu. Održala više majstorskih radionica u raznim gradovima Srbije: Nišu, Leskovcu, Vranju, Požarevcu, Negotinu i dr. kao i u okviru međunarodnih festivala gitare Guitar Art Beograd, Naissus Guitar Niš. Kao član žirija prisutna na Međunarodnim festivalima u Srbiji, Bugarskoj, Sloveniji i Italiji. Od 2000. intenzivnije koncertira u Srbiji, Grčkoj, Španiji, Bugarskoj R. Srpskoj, BIH i Italiji, solistički i u duu Crescendo gitara-flauta, sa Bratislavom Zlatkovićem. Predstavila se na Guitar Art Festivalu u Beogradu 2009.g. na Koncertu srpskih gitarista. Njeni studenti su dobitnici brojnih prvih nagrada i LAUREATI međunarodnih takmičenja na Balkanu. Začetnik je Međunarodnih festivala gitare u Leskovcu 2000. sa MŠ Stanislav Binički i Nišu 2008.g. sa udruženjem gitarista Naissus Guitar. Direktor Naissus Guitar Festivala u Nišu. Na Fakultetu umetnosti predaje od 2000. Redovni je professor na predmetu Gitara i Metodika gitare.

pratite nas i na društvenim mrežama

Shopping Basket