Fotografija

Propozicije

Prijava:

Prijavni formular za učešće preuzeti sa sajta, popuniti i uz prateću dokumentaciju:

– skeniranu prvu stranu đačke knjižice / indeksa / diplome
– jednu kolor fotografiju u visokoj rezoluciji minimum 2000px,
– potvrdu o uplati kotizacije na žiro račun organizatora,
– kratku biografiju (maksimalno do 150 reči), na srpskom i engleskom (iz Srbije) i engleskom jeziku (takmičari iz inostranstva),
– originalni autorski radovi dostavlјaju se putem linka (google drive i slični, bez vremenskog ograničenja čuvanja postavlјenog sadržaja)

.poslati na e-mail adresu photography@artf.ni.ac.rs do 31. januara 2020. godine.

*Format: JPG ili PDF, minimalno 30cm po dužoj strani (3500 piksela), 300dpi, sRGB kolorni profil, maksimalno 5mb po fotografiji

*Fajl imenovati: naziv, tehnika, dimenzije i godina nastanka rada.

*Ime fotografije treba da sadrži: kategoriju_ Ime i Prezime autora _ Naziv teme i redni broj rada

Primer: ako je autor u kategoriji studenta, naziv fajla je: B_Petar_Petrović_Budućnost_1.jpg

Svaki kandidat može poslati do pet fotografija.

Kotizacija: 1500 RSD /  15 EUR

Uplatnica:
Takmičari iz Srbije:
Korisnik: Fakultet umetnosti u Nišu
Žiro račun broj: 840-2012666-89, Poziv na broj: 742121-10,
Svrha uplate: Kotizacija za takmičenje Konstantin Veliki Niš

Takmičari iz inostranstva/Competitor from abroad:
User: Faculty of Arts in Niš
IBAN: RS35840000000024579055, University of Nis Faculty of Arts, ul. Kneginje Ljubice br.10, Niš, Serbia
SWIFT: NBSRRSBGXXX, Narodna Banka Srbije (National Bank of Serbia-NBS) Beograd, Nemanjina 17, Serbia, DEUTDEFFXXX, Deutsche Bank AG, F/M, Taunusanle 12, Germany
Purpose of payment: Registration fee for the Constantine Veliki Nis Competition

Tema: Budućnost sada

Kategorije:
I kategorija – učenici srednjih umetničkih škola i gimnazija
II katgorija – studenti
III kategorija – mladi stvaraoci starosti do 35 godina
IV – bez limita

Prva nagrada od 93-99,9 poena
Druga nagrada od 86-92,99 poena
Treća nagrada od 80-85, 99 poena

Žiriranje se obavlјa u dva kruga:
Prvi krug – tročlani žiri
Drugi krug – petočlani žiri

Odluke žirija su konačne.

Organizatori Međunarodnog takmičenja Konstantin Veliki su Fakultet umetnosti u Nišu, Univerzitet u Nišu i Grad Niš.

Takmičenje se u potpunosti realizuje putem interneta i u skladu sa Pravilnikom takmičenja (pdf).

Broj nagrada koje dodeljuje žiri nije limitiran.
Svi nagrađeni dobijaju diplome, a u okviru svake discipline određuje se specijalna nagrada pod nazivom Laureat discipline.
Najuspešniji radovi i autori biće predstavlјeni na zajedničkoj izložbi u jednoj od galerija Niša. Nagrade laureatima se uručuju na Gala koncertu/izložbi u čast Slave Grada Niša – Sv. car Konstantin i carica Jelena od 1-3 juna.
Troškove boravka laureata snosi organizator.
Organizator obezbeđuje medijsku pokrivenost čitavog projekta.

Rezultati se objavljuju na sajtu, po predviđenom kalendaru događaja.

KALENDAR
septembar 2019. Objava konkursa
31. januar 2020. Krajnji rok za prijavu
Zbog velikog interesovanja, rok za prijave se produžava do 29. februara 2020. godine!
februar 2020.  Žiriranje
mart 2020. Rezultati
april – maj 2020. Priprema za Gala koncert/izložbu
1-3 jun 2020. Gala koncert/izložba i dodela priznanja

Učesnici pristaju i daju saglasnost i pravo za kopiranje, objavlјivanje i komunikaciju, odnosno predstavlјanje svog rada u štampanom i elektronskom mediju, objavlјivanje na fejsbuk stranici Takmičenja i Fakulteta umetnosti u Nišu. Ova dozvola/pravo nema geografski ili vremenski rok.

Prijave

Prijavni formular

Potvrda o uplati

Primer popunjene uplatnice
SRBIJA  /  INOSTRANSTVO

Za sve dodatne informacije obratiti se na: mob: +38169776329 Ivana Đelić / e-mail: constantinethegreat@artf.ni.ac.rs

Žiri

Predsednik žirija

Vladimir Tatarević

Fotograf / Beograd, SRB

Duško Miljanić

Fotograf / Cetinje, CG

Atanas Markov

Fotograf / Veliko Trnovo, BUL

Amer Kapetanović

Fotograf / Sarajevo, BIH

Miljan Nedeljković

Fotograf / Niš, SRB

Sekretar žirija

Miljana Radenković

photography@artf.ni.ac.rs

Rezultati

I kategorija

učenici srednjih umetničkih škola i gimnazija

Anđelija Ilić

Srbija

66.6 poena

II kategorija

studenti

Vesna Dobričić

Srbija

71.26 poena

Arhiva

2019

pratite nas i na društvenim mrežama

Shopping Basket