Vladimir Tatarević

Rođen je u Beogradu gde je diplomirao na Fakultetu primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti 1997. godine. Posle završetka diplomskih studija proputovao je svet i bio u više od trideset zemalјa u toku dvogodišnjeg putovanja radeћ́i za “Trans Ocean Photos”. 2000. godine preselio se u Atlantu, Džordžija, SAD gde je radio kao fotograf za različite kompanije. Leta 2002. godine osvojio je prvu nagradu na nacionalnom takmičenju fotografa “Life touch” u Atlanti. Pred kraj 2002. godine, vratio se u svoj rodni grad gde je nastavio karijeru kao slobodni umetnik. Magistrirao iz oblasti fotografije 2007. godine sa temom “Piksel kao likovni element” Vladimir je imao šesnaest samostalnih izložbi i učestvovao je u nekoliko internacionalnih i nacionalnih grupnih izložbi. Tatarević je prvi srpski fotograf koji je imao naslovnu stranu National Geographic-a (beogradska mumija), koja je ušla u pet najbolјih naslovnih strana sveta za 2007. godinu. Nјegov rad je publikovan u nekoliko prestižnih časopisa kao što je National Geogrphic, Nature Conservancy Cosmopolitan, Men’s Health… Kao komercijalni fotograf i saradnjom sa marketinškim agencijama u zemlјi i inostranstvukao i zavidnim portfoliom klijenata, Vladimir Tatarević se svojim radovima pozicionirao u sam vrh profesionalne scene. Bio je član žirija za nekoliko međunarodnih i nacionalnih izložbi. Radio na projektu “Zagađenost grada” u saradnji sa Delta Maxi co 2010. godine. Vodio više radionica fotografije u Srbiji. 2014. godine u saradnji sa dr Dubravkom Lazić, objavlјen mu je udžbenik za srednje umetničke škole ”Fotografija” u izdanju Zavoda za udžbenike iz Beograda. Od 2005. do 2015. godine predaje fotografiju kao docent, a od 2015. godine kao vanredni profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Doktorske studije upisao je 2013. godine.

pratite nas i na društvenim mrežama

Shopping Basket