Perkusije

Propozicije

Prijava:
Prijavni formular za učešće preuzeti sa sajta, popuniti i uz prateću dokumentaciju:
– skeniranu prvu stranu đačke knjižice / indeksa / diplome
– jednu kolor fotografiju u visokoj rezoluciji minimum 2000px,
– potvrdu o uplati kotizacije na žiro račun organizatora,
– kratku biografiju (maksimalno do 150 reči), na srpskom i engleskom (iz Srbije) i engleskom jeziku (takmičari iz inostranstva),
– link video snimka u skladu sa propozicijama na google drive i slični, bez vremenskog ograničenja čuvanja postavlјenog sadržaja.
poslati na e-mail adresu percussions@artf.ni.ac.rs do 31. januara 2020. godine.

*Video snimak se dostavlja u prijavnom formularu putem linka (google drive i slični, bez vremenskog ograničenja čuvanja postavljenog sadržaja). Tako popunjen prijavni list šalje se na gore naznačenu mejl adresu.

*Video format: MP4, minimalne rezolucije HD Ready 720p (1280×720px)

*Fajl imenovati. Ime fajla treba da sadrži: Kategoriju_Ime izvođača_ Naziv kompozicije_redni broj snimka – Primer: III_Petar_Petrović_Bah_Za marimbu_1.mp4

Svaki izvođač šalje određeni broj pojedinačnih snimaka (linkova) u skladu sa vremenskim ograničenjem kategorije u kojoj se takmiči.

Kotizacija:
I i II – 2.000 RSD / 20 EUR
III i IV – 2.500 RSD / 25 EUR
V i VI – 3.000 RSD / 30 EUR
VII – 3.500 RSD / 35 EUR
VIII – 4.000 RSD / 40 EUR

Uplatnica:
Takmičari iz Srbije:
Korisnik: Fakultet umetnosti u Nišu
Žiro račun broj: 840-2012666-89, Poziv na broj: 742121-10,
Svrha uplate: Kotizacija za takmičenje Konstantin Veliki Niš

Takmičari iz inostranstva/Competitor from abroad:
User: Faculty of Arts in Niš
IBAN: RS35840000000024579055, University of Nis Faculty of Arts, ul. Kneginje Ljubice br.10, Niš, Serbia
SWIFT: NBSRRSBGXXX, Narodna Banka Srbije (National Bank of Serbia-NBS) Beograd, Nemanjina 17, Serbia, DEUTDEFFXXX, Deutsche Bank AG, F/M, Taunusanle 12, Germany
Purpose of payment: Registration fee for the Constantine Veliki Nis Competition

Za kategorije I-VII program se može izvoditi solo i uz pratnju klavira.

Za sve kategorije program je po slobodnom izboru iz opusa klasične muzike različitih stilskih epoha.

Kategorije:
I  – 2007. i mlađi – do 4 minuta programa
II  – 2005. i mlađi – do 6 minuta programa
III  – 2003. i mlađi – do 8 minuta programa
IV  – 2001. i mlađi – do 12 minuta programa
V  – 1999. i mlađi – do 15 minuta programa
VI  – 1997. i mlađi – do 18 minuta programa
VII  – bez limita – do 20 minuta programa
VIII  – bez limita godina i broja izvođača – do 22 minuta programa

Nagrade:
Prva nagrada – od 93-99,9 poena
Druga nagrada – od 86-92,99 poena
Treća nagrada – od 80-85, 99 poena

Žiri posebno ocenjuje tri segmenta:
1) stilska realizacija i interpretacija,
2) kvalitet tona i tehnička preciznost,
3) celokupni utisak.

Odluke žirija su konačne.

Organizatori Međunarodnog takmičenja Konstantin Veliki su Fakultet umetnosti u Nišu, Univerzitet u Nišu i Grad Niš.

Takmičenje se u potpunosti realizuje putem interneta i u skladu sa Pravilnikom takmičenja (pdf).

Broj nagrada koje dodeljuje žiri nije limitiran.
Svi nagrađeni dobijaju diplome, a u okviru svake discipline određuje se specijalna nagrada pod nazivom Laureat discipline.
Laureat discipline nastupa na Gala koncertu.
Nagrade laureatima se uručuju na Gala koncertu u čast Slave Grada Niša – Sv. car Konstantin i carica Jelena od 1-3 juna.
Troškove boravka laureata snosi organizator.
Organizator obezbeđuje medijsku pokrivenost čitavog projekta.

Rezultati se objavljuju na sajtu, po predviđenom kalendaru događaja.

KALENDAR
septembar 2019. Objava konkursa
31. januar 2020. Krajnji rok za prijavu
Zbog velikog interesovanja, rok za prijave se produžava do 29. februara 2020. godine!
februar 2020.  Žiriranje
mart 2020. Rezultati
april – maj 2020. Priprema za Gala koncert/izložbu
1-3 jun 2020. Gala koncert/izložba i dodela priznanja

Podnošenje prijave za učešće u Takmičenju znači potpuno prihvatanje programa i uslova Takmičenja, odnosno pravo za kopiranje, objavljivanje i komunikaciju, predstavljanje rada/snimka u štampanom i elektronskom mediju, objavljivanje na oficijelnom sajtu Takmičenja, fejsbuk stranici i Youtube kanalu Fakulteta umetnosti u Nišu. Ovo pravo nema geografski ili vremenski rok. Prijavljeni materijali i uplaćena kotizacija se ne vraća.

Žiri

Predsednik žirija

Mojca Sedeu

perkusionista / Skoplje, MKD

Davor Maraus

perkusionista / Sarajevo, BIH

Andrea Saracino

perkusionista / Foggia, ITA

Walter Mertens

Perkusionista / Schoten, BEL

Boris Bunjac

perkusionista / Niš, SRB

Sekretar žirija

Đorđe Stojiljković

percussions@artf.ni.ac.rs

Laureat discipline

Marco Liguigli

Rezultati

III kategorija

2002. godište i mlađi...

Bojan Ilievski

Severna Makedonija

85.24 poena

IV kategorija

2000. godište i mlađi...

Nebojša Savić

Srbija

89.91 poena

Giuliano Caposeno

Italija

88.57 poena

Dimitrije Goldner

Srbija

85.24 poena

V kategorija

1995. godište i mlađi...

Demetra Andzhalika

Bugarska

95.23 poena

Antonio Gaggiano

ITALIJA

88.57 poena

VI kategorija

1990. godište i mlađi...

Marco Liguigli

ITALIJA

98.56 poena

Eduardo Parente

ITALIJA

95.90 poena

VIII kategorija

bez limita godina i broja izvođača

Korab Hajdari

SEVERNA MAKEDONIJA

83.91 poena

Arhiva

2019

pratite nas i na društvenim mrežama

Shopping Basket