Kompozicija i aranžman

Propozicije

Prijava:
Prijavni formular za učešće preuzeti sa sajta, popuniti i uz prateću dokumentaciju:
– skeniranu prvu stranu đačke knjižice / indeksa / diplome
– jednu kolor fotografiju u visokoj rezoluciji minimum 2000px,
– potvrdu o uplati kotizacije na žiro račun organizatora,
– kratku biografiju (maksimalno do 150 reči), na srpskom i engleskom (iz Srbije) i engleskom jeziku (takmičari iz inostranstva),
– partituru u pdf formatu
– komentar o delu (do 150 reči) na srpskom/engleskom ili engleskom jeziku
– link snimka u mp3 formatu kompozicije/aranžmana u skladu sa propozicijama, na google drive i slični, bez vremenskog ograničenja čuvanja postavlјenog sadržaja.
poslati na e-mail adresu comparr@artf.ni.ac.rs do 31. januara 2020. godine

*Snimak u skladu sa kategorijom za koju se takmičar prijavljuje dostavlja se u prijavnom formularu putem linka (google drive i slični, bez vremenskog ograničenja čuvanja postavljenog sadržaja). Tako popunjen prijavni list šalje se na gore naznačenu mejl adresu.

*Fajl imenovati. Ime fajla treba da sadrži: Kategoriju_Ime i Prezime takmičara_ Naziv kompozicije – Primer: III_Petar_Petrović_Naranđasti svet.mp4
Svaki kandidat šalje materijal u skladu sa propozicijama kategorije u kojoj se takmiči.

Kotizacija:
I – 2000 RSD / 20 EUR
II – 2500 RSD / 25 EUR
III – 3000 RSD / 30 EUR

Uplatnica:
Takmičari iz Srbije:
Korisnik: Fakultet umetnosti u Nišu
Žiro račun broj: 840-2012666-89, Poziv na broj: 742121-10,
Svrha uplate: Kotizacija za takmičenje Konstantin Veliki Niš

Takmičari iz inostranstva/Competitor from abroad:
User: Faculty of Arts in Niš
IBAN: RS35840000000024579055, University of Nis Faculty of Arts, ul. Kneginje Ljubice br.10, Niš, Serbia
SWIFT: NBSRRSBGXXX, Narodna Banka Srbije (National Bank of Serbia-NBS) Beograd, Nemanjina 17, Serbia, DEUTDEFFXXX, Deutsche Bank AG, F/M, Taunusanle 12, Germany
Purpose of payment: Registration fee for the Constantine Veliki Nis Competition

A Kompozicija
Originalna kompozicija napisana u bilo kom muzičkom žanru (klasična, popularna, jazz muzika)
Poreklo tematskog materijala – originalan, folklorna osnova, citati, popularni žanr…

B Aranžman
Originalni aranžman – citat/delo klasične muzičke literature aranžirati u žanr popularne/jazz muzike ili popularna/jazz muzika aranžirati u klasičnu muzičku formu

Kategorije:
I – učenici srednjih muzičkih škola
II – studenti
III – bez limita

Od instrumenata koristiti: flauta, klarinet, horna, klavir, harmonika, gitara, violina I, violina II, viola, violončelo, kontrabas, udaraljke, vokal.
Kamerni sastav do 5 instrumenata.
Kompozicija/aranžman u trajanju do 03:37 minuta
Konkurs nije anoniman.
Autori nagrađenih kompozicija/aranžmana naknadno dostavljaju kompletan materijal za izvođenje (deonice u pdf formatu)

Nagrade:
Prva nagrada od 93-99,9 poena
Druga nagrada od 86-92,99 poena
Treća nagrada od 80-85, 99 poena

Žiri posebno ocenjuje tri segmenta:
1) tehnika komponovanja/aranžiranja,
2) instrumentacija i orkestracija,
3) celokupni utisak.

Odluke žirija su konačne.

Organizatori Međunarodnog takmičenja Konstantin Veliki su Fakultet umetnosti u Nišu, Univerzitet u Nišu i Grad Niš.

Takmičenje se u potpunosti realizuje putem interneta i u skladu sa Pravilnikom takmičenja (pdf).

Broj nagrada koje dodeljuje žiri nije limitiran.
Svi nagrađeni dobijaju diplome, a u okviru svake discipline određuje se specijalna nagrada pod nazivom Laureat discipline.
Laureat discipline nastupa na Gala koncertu.
Nagrade laureatima se uručuju na Gala koncertu u čast Slave Grada Niša – Sv. car Konstantin i carica Jelena od 1-3 juna.
Troškove boravka laureata snosi organizator.
Organizator obezbeđuje medijsku pokrivenost čitavog projekta.

Rezultati se objavljuju na sajtu, po predviđenom kalendaru događaja.

KALENDAR
septembar 2019. Objava konkursa
31. januar 2020. Krajnji rok za prijavu
Zbog velikog interesovanja, rok za prijave se produžava do 29. februara 2020. godine!
februar 2020.  Žiriranje
mart 2020. Rezultati
april – maj 2020. Priprema za Gala koncert/izložbu
1-3 jun 2020. Gala koncert/izložba i dodela priznanja

Podnošenje prijave za učešće u Takmičenju znači potpuno prihvatanje programa i uslova Takmičenja, odnosno pravo za kopiranje, objavljivanje i komunikaciju, predstavljanje rada/snimka u štampanom i elektronskom mediju, objavljivanje na oficijelnom sajtu Takmičenja, fejsbuk stranici i Youtube kanalu Fakulteta umetnosti u Nišu. Ovo pravo nema geografski ili vremenski rok. Prijavljeni materijali i uplaćena kotizacija se ne vraća.

Žiri

Predsednik žirija

Aleksandar Sedlar

kompozitor / Beograd, SRB

Nickos Harizanos

kompozitor / Atina, GRC

Dragan Tomić

Kompozitor / Niš, SRB

Frederik Magle

Kompozitor / Kopenhagen, DNK

Vladimir Nikolov

jazz kompozitor / Skoplje, MKD

Sekretar žirija

Ana Kazimić

comparr@artf.ni.ac.rs

Rezultati

I kategorija

učenici srednjih muzičkih škola

Katarina Jonović

SRBIJA

49,28 poena

II kategorija

studenti

Marko Vesić

SRBIJA

73,26 poena

Nikoleta Marković

SRBIJA

68,93 poena

Aleksandar Marković

SRBIJA

49,95 poena

III kategorija

bez limita

Luka Demarin

HRVATSKA

87,24 poena

Arhiva

2019

pratite nas i na društvenim mrežama

Shopping Basket