Grafika

Propozicije

Prijava:
Prijavni formular za učešće preuzeti sa sajta, popuniti i uz prateću dokumentaciju:
– skeniranu prvu stranu đačke knjižice/indeksa/diplome,
– jednu kolor fotografiju u visokoj rezoluciji minimum 2000px,
– potvrdu o uplati kotizacije na žiro račun organizatora,
– kratku biografiju (maksimalno do 150 reči), na srpskom i engleskom (iz Srbije) i engleskom jeziku (takmičari iz inostranstva),
– originalni i neizlagani autorski radovi (realizovani u poslednje dve godine) u prvom krugu konkursa, dostavlјaju se putem linka (google drive i slični, bez vremenskog ograničenja čuvanja postavlјenog sadržaja) na adresu: printmaking@artf.ni.ac.rs do 31. januara 2020. godine.

*Format JPEG, rezolucija po dužoj strani 1920px, kvalitet 10, maksimalna veličina slike 2 MB. *Dimenzije duže strane papira na kojem je grafika realizovana ne sme da pređe 100cm, a kraća strana da ne bude manja od 50cm.
*Fajl imenovati: naziv, tehnika, dimenzije i godina nastanka rada.
*Ime fajla treba da sadrži: kategoriju_ Ime i Prezime autora _ Naziv rada i redni broj
Primer: ako je autor u kategoriji studenta, naziv fajla je: B_Petar_Petrović_Budućnost_1.jpg

Svaki učesnik može poslati najviše 3 rada.

Kotizacija: 1500 RSD /  15 EUR

Uplatnica:
Takmičari iz Srbije:
Korisnik: Fakultet umetnosti u Nišu
Žiro račun broj: 840-2012666-89, Poziv na broj: 742121-10,
Svrha uplate: Kotizacija za takmičenje Konstantin Veliki Niš

Takmičari iz inostranstva/Competitor from abroad:
User: Faculty of Arts in Niš
IBAN: RS35840000000024579055, University of Nis Faculty of Arts, ul. Kneginje Ljubice br.10, Niš, Serbia
SWIFT: NBSRRSBGXXX, Narodna Banka Srbije (National Bank of Serbia-NBS) Beograd, Nemanjina 17, Serbia, DEUTDEFFXXX, Deutsche Bank AG, F/M, Taunusanle 12, Germany
Purpose of payment: Registration fee for the Constantine Veliki Nis Competition

Tema: Budućnost sada

Organizator će primiti i razmatrati radove realizovane u tehnikama: linorez, drvorez, bakrorez, suva igla, mecotinta, bakropis, akvatinta, litografija, algrafija, serigrafija, digitalna grafika i kombinovane tehnike.
Crteži, fotokopije, monotipije neće biti uzete u razmatranje.

Kategorije učesnika:
I učenici srednjih umetničkih škola i gimnazija
II studenti
III mladi stvaraoci starosti do 35 godina
IV – bez limita

Prva nagrada od 93-99,9 poena
Druga nagrada od 86-92,99 poena
Treća nagrada od 80-85, 99 poena

Žiriranje se obavlјa u dva kruga:
Prvi krug – tročlani žiri
Drugi krug – petočlani žiri

Odluke žirija su konačne.

Organizatori Međunarodnog takmičenja Konstantin Veliki su Fakultet umetnosti u Nišu, Univerzitet u Nišu i Grad Niš.

Takmičenje se u potpunosti realizuje putem interneta i u skladu sa Pravilnikom takmičenja (pdf).

Broj nagrada koje dodeljuje žiri nije limitiran.
Svi nagrađeni dobijaju diplome, a u okviru svake discipline određuje se specijalna nagrada pod nazivom Laureat discipline.
Najuspešniji radovi i autori biće predstavlјeni na zajedničkoj izložbi u jednoj od galerija Niša. Nagrade laureatima se uručuju na Gala koncertu/izložbi u čast Slave Grada Niša – Sv. car Konstantin i carica Jelena od 1-3 juna.
Troškove boravka laureata snosi organizator.
Organizator obezbeđuje medijsku pokrivenost čitavog projekta.
Rezultati se objavljuju na sajtu, po predviđenom kalendaru događaja.

KALENDAR
septembar 2019. Objava konkursa
31. januar 2020. Krajnji rok za prijavu
Zbog velikog interesovanja, rok za prijave se produžava do 29. februara 2020. godine!
februar 2020.  Žiriranje
mart 2020. Rezultati
april – maj 2020. Priprema za Gala koncert/izložbu
1-3 jun 2020. Gala koncert/izložba i dodela priznanja

Učesnici pristaju i daju saglasnost i pravo za kopiranje, objavlјivanje i komunikaciju, odnosno predstavlјanje svog rada u štampanom i elektronskom mediju, objavlјivanje na fejsbuk stranici Takmičenja i Fakulteta umetnosti u Nišu. Ova dozvola/pravo nema geografski ili vremenski rok.

Žiri

Predsednik žirija

Slobodan Radojković

grafičar / Niš, SRB

Susan Provost-Dubois

grafičar / Hjuston, SAD

Alberto Balletti

grafičar / Milano, ITA

Marta Bożyk

Grafičar / Krakov, POL

Bojan Živić

grafičar / Niš, SRB

Sekretar žirija

Jovana Đorđević

printmaking@artf.ni.ac.rs

Rezultati

I kategorija

učenici srednjih umetničkih škola i gimnazija

Barbara Stanković

Srbija

58 poena

II kategorija

studenti

Mina Živić

Srbija

92 poena

Natalija Đorđević

Srbija

90 poena

Danilo Paunović

Srbija

88 poena

Filip Bruchnalski

Poljska

84 poena

Lidija Zeljić

Srbija

80 poena

Jovana Mitrović

Srbija

78 poena

Teodora Nikolić

Srbija

70 poena

Milana Stijak

Bosna i Hercegovina

68 poena

Ivana Pavlović

Bosna i Hercegovina

62 poena

III kategorija

mladi stvaraoci starosti do 35 godina

Jovana Đorđević

Srbija

94 poena

Marco Trentin

Italija

92 poena

Sanja Žigić

Srbija

90 poena

Jelena Petrović Luković

Srbija

88 poena

Mirjana Preradović

Bosna i Hercegovina

82 poena

Ludovico Zanni

Italija

74 poena

IV kategorija

bez limita

Anna Trojanowska

Poljska

96 poena

Nenad Zeljić

Srbija

92 poena

Mirjana Tomašević

Srbija

88 poena

Federica Frati

Italija

78 poena

Arhiva

2019

pratite nas i na društvenim mrežama

Shopping Basket