Kristina Atanasova

Muzičko obrazovanje počinje sa pet godina. Osnovno i srednje obrazovanje za instrumente violina i viola završava u klasi profesora Ileta Temkova. Muzičke studije na Folkwang Hochschule u Esenu završava u klasi prof. Jaceka Klimkiewicza, a specijalizaciju na CNR u Parizu pod mentorstvom prof. Luca Herya. Za vreme studija bila je član više omladinskih kamernih sastava i orkestara u Nemačkoj i Francuskoj. Od 2010-2012. radila je u Nacionalnom Teatru Dessau u Nemačkoj. Stalni je član kamernog ansambla “Double Sens” od njegovog osnivanja (2008) do danas, sa kojim je snimila više diskova za diskografsku kuću “Deutsche Grammophon”. Od 2016., stalni je član (viola) kamernog sastava “Djavolji Trileri” sa violinistom Nemanjom Radulovićem sa kojim su nastupali u Berlinu, Tampere, Kopenhagenu, Parizu drugim gradovima širom Evrope.

.

pratite nas i na društvenim mrežama

Shopping Basket