Jelena Bakopoulou

Jelena Bakopulu završila je magistarske studije Solo pevanja na Odseku klasične muzike Kraljevskog Muzičkog koledža u Stokholmu, uz stipendiju Muzičke akademije Monody Kungila Musikaliska Stockholm, sa postdiplomskom stipendijom SIDA i kraljevskom stipendijom za ‘najboljeg perspektivnog studenta’ u Norveškoj. Diplomirala je 2002. godine na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Jelena je diplomirala i na Odseku Muzička teorija Više muzičke škole u Nišu, Srbija. Izvodi dela za orkestar i kamernu muziku, crkvenu muziku, kao i dela svetovne muzike, u rasponu od baroka do moderne muzike i opere iz 2006. godine. Učestvovala je na mnogim koncertima i operama u različitim evropskim zemljama i dobila priznanja. Živi sa porodicom u Tripoliju već osam godina.

pratite nas i na društvenim mrežama

Shopping Basket