Crtež

Objavljivanje rezultata

Sreda 21. april 2021.

Propozicije

.

Prijave za Takmičenje su završene!
Prijave pristigle nakon 8. februara 2021. (23:59) neće biti razmatrane!

 

Prijavni formular i prateću dokumentaciju poslati na application@artf.ni.ac.rs

U subjectu mejla obavezno navesti disciplinu, kategoriju, ime i prezime takmičara (tim redosledom).

1. Prijavni formular (word)

Prateća dokumentacija
2. Jedna fotografija takmičara visoke rezolucije minimum 2000px
3. Potvrda o uplati kotizacije na žiro račun organizatora

Link
1.1. Originalni i neizlagani autorski radovi (realizovani u poslednje dve godine) dostavlјaju se u prijavnom formularu putem google drive linka – bez vremenskog ograničenja čuvanja postavlјenog sadržaja
1.2. Format JPG, rezolucija po dužoj strani 1920px, kvalitet 10, maksimalna veličina slike 2 MB.
1.3. Dimenzije duže strane crteža ne smeju da pređu 100cm, a kraća strana ne treba da bude manja od 50cm.
1.4. Fajl imenovati: Redni broj. Disciplina_kategorija_ Ime i Prezime_ Naziv rada_tehnika_dimenzije_godina nastanka rada. (Primer: 1. Crtež II – Petar Petrović, Budućnost, kombinovana tehnika, 50×70, 2019.jpg)
1.5. Svaki učesnik može poslati najviše 3 rada.
1.6. Fotokopije i digitalni print neće biti uzeti u razmatranje.

.
Kotizacija

1500 RSD /  15 EUR

 

Uplatnica

Takmičari iz Srbije
Korisnik: Fakultet umetnosti u Nišu
Žiro račun broj: 840-2012666-89, Poziv na broj: 742121-10,
Svrha uplate: Kotizacija za takmičenje Konstantin Veliki Niš

Takmičari iz inostranstva/Competitor from abroad
User: Faculty of Arts in Niš
IBAN: RS35840000000024579055, University of Nis Faculty of Arts, ul. Kneginje Ljubice br.10, Niš, Serbia
SWIFT: NBSRRSBGXXX, Narodna Banka Srbije (National Bank of Serbia-NBS) Beograd, Nemanjina 17, Serbia, DEUTDEFFXXX, Deutsche Bank AG, F/M, Taunusanle 12, Germany
Purpose of payment: Registration fee for the Constantine Veliki Nis Competition

.
Tema
Budućnost sada

Organizator će primiti i razmatrati radove realizovane u crtačkim tehnikama Grafit, Uglјen pastel, Tuš, Kombinovana tehnika…

 

Kategorije

I – učenici srednjih umetničkih škola i gimnazija
II – studenti
III – mladi stvaraoci starosti do 35 godina
IV – bez limita

Ocenjivanje takmičara

Žiri ocenjuje takmičare davanjem poena pri čemu je najmanji broj poena 10, a najveći 100.
Zbir poena žirija deli se sa brojem članova žirija kojim se dobija konačni broj bodova.

Nagrade
Prva nagrada: 93-100 bodova
Druga nagrada: 86-92 bodova
Treća nagrada: 80-85 bodova
Pohvala: 70-79 bodova

Odluke žirija su konačne.

.
Organizatori Međunarodnog takmičenja Konstantin Veliki su Fakultet umetnosti u Nišu, Univerzitet u Nišu i Grad Niš.

Takmičenje se u potpunosti realizuje putem interneta i u skladu sa Pravilnikom takmičenja (pdf).

Broj nagrada koje dodeljuje žiri nije limitiran.

Svi nagrađeni dobijaju diplome mejlom, a u okviru svake discipline određuje se specijalna nagrada pod nazivom Grand prix takmičenja (100 poena) i Laureat discipline (97-100 poena) koji pored diplome dobijaju i pehar. Ukoliko više takmičara iz različitih disciplina osvoji maksimalan broj poena, Grand prix se dodeljuje najmlađem.

Profesor/Mentor sa najvećim brojem visokoplasiranih takmičara dobija diplomu Profesor Takmičenja.

Snimak laureata emitovaće se 3. juna na sajtu Univerziteta u Nišu i sajtu Grada Niša, a u čast Slave Grada Niša – Sv. car Konstantin i carica Jelena.

Organizator obezbeđuje medijsku pokrivenost čitavog projekta.

Rezultati se objavljuju na sajtu, po predviđenom kalendaru događaja.

KALENDAR
Novembar 2019. Objava konkursa
31. januar 2020. Krajnji rok za prijavu

Podnošenje prijave za učešće u Takmičenju znači potpuno prihvatanje programa i uslova Takmičenja, odnosno pravo za kopiranje, objavljivanje i komunikaciju, predstavljanje rada/snimka u štampanom i elektronskom mediju, objavljivanje na oficijelnom sajtu Takmičenja, fejsbuk stranici i Youtube kanalu Fakulteta umetnosti u Nišu. Ovo pravo nema geografski ili vremenski rok. Prijavljeni materijali i uplaćena kotizacija se ne vraća.

Žiri

Katarina Đorđević

Slikarka / Niš, SRB

Johannis Tsoumas

slikar / Atina, GRE

Laura Dimitrova

Slikarka / Sofija, BUL

Perica Donkov

slikar / Niš, SRB

Izabela Rudzka

Slikarka / Poznan, POL

TAKMIČARI

Veneta Marinova

Bugarska

I kategorija

Angela Kloniecka

Poljska

I kategorija

Nemanja Milenković

Srbija

II kategorija

Minja Radašinović

Srbija

II kategorija

Aleksandra Kovačević

Srbija

II kategorija

Marija Solujć

Srbija

II kategorija

Teodora Nikolić

Srbija

II kategorija

Milica Jovanović

Srbija

II kategorija

Dušan Jovčić

Srbija

III kategorija

Jovana Đorđević

Srbija

III kategorija

Snežana Petrović

Srbija

IV kategorija

REZULTATI

Arhiva

pratite nas i na društvenim mrežama

Shopping Basket